Hoogbegaafd-zijn is geen titel zoals Baron dat wel is

Eigenlijk is alles al gezegd in de titel. Hoogbegaafd ben je als je een IQ-score hebt bij de top 2%, van een grote groep zoals alle Nederlanders.

Er zijn twee manieren om om te gaan met de term ‘hoogbegaafd’. Je kunt deze term zelf invullen met betekenis en vervolgens rondkijken wie daaraan voldoet. Dat doen wetenschappers vaak. Zij ontleden het woord en komen tot conclusies. En ze vergeten even waar het woord vandaan komt. Dat komt wel goed uit want als wetenschapper kun je niets proclameren als je de eerste zin accepteert. Dat is te simpel en je krijgt er geen aandacht mee. Gelukkig voor wetenschappers is er weinig weerwerk tegen het eigen bedenken want die insteek is gebruikelijk voor vele diagnose-ideeën. Zoals autisme of ADHD waarbij de bedenker bepaalt waaraan de autist of ADHD-er moet voldoen. Maar dat werkt niet zo bij hoogbegaafdheid. Dat is al een specifieke groep met een eigen bepaling: de top 2% scoorders op een IQ-test.

Wat de insteek van wetenschappers zou moeten zijn is dit vastzetten en vervolgens kijken wie tot die specifieke groep behoort. Waarbij ook wordt uitgegaan dat de hoogste score die iemand haalt zijn/haar werkelijke IQ-score is. De uitdaging is om dan een representatieve groep samen te stellen van de hele groep hoogbegaafden. Deze groep kun je dan bestuderen en daaruit kun je als wetenschapper conclusies trekken, wat hoogbegaafd-zijn is en wat niet. In deze zoektocht moeten nieuwe woorden en nieuwe inzichten verworven worden (een mooie tijdvergende taak) die wellicht een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van ons algemene mensbeeld.

De beste insteek voor niet-wetenschappers zoals de meesten van ons is simpel en goed zelf te doen. Iedereen die het woord voor het eerst hoort krijgt daar een gevoel bij van de betekenis. Zoals bij de meeste woorden die je voor het eerst hoort, klopt jouw gevoel daarbij niet of niet helemaal. Er zijn verschillen die langzaam opgelost worden door uitleg en gebruik van het nieuwe woord. Zo ook met hoogbegaafd-zijn. Begin bij je eerste betekenis en controleer dat met contact maken, bestuderen, van een andere hoogbegaafde. Die moet in jouw betekenis van het woord passen en als dat niet past dan moet je jouw betekenis aanpassen want die klopt dus niet. Die andere hoogbegaafde past er niet in. Na contact en bestudering van vele hoogbegaafden, het liefst zo divers mogelijk, kom je vanzelf uit op de echte betekenis van het hoogbegaafd-zijn. En dat zal je zeker verrassen.

Binnen Mensa en andere groepen hoogbegaafden heb ik zeer vaak mijn betekenis moeten aanpassen aan de werkelijkheid. Zoals zo vaak begon ook ik met mijzelf als hoogbegaafde, om te definiëren wat een hoogbegaafde is. Dat is niet erg maar logisch want dit moet ieder voor zich, naar ondervinding duidelijk krijgen voor zichzelf. Er is niets waar dit onderwezen wordt en er is geen plek waar je sneller deze term onder de knie kunt krijgen. Dus moet iedereen het voor zichzelf opnieuw uitvinden. Misschien is de definitie, ontworpen door Maud van Thiel, een mooie start waarbij jijzelf de details nog veel verder moet inkleuren.

De juiste insteek, de groep bestaat en die moet je zelf ontdekken en leren begrijpen, is vermoeiend en kost veel tijd en energie. Veel makkelijker is het om een wetenschapper te volgen en (meestal hem) maar te geloven. Maar weet wel dat je dan bedrogen uitkomt.

Waar is de wetenschapper die met de juiste insteek dit gaat onderzoeken en ons kan helpen met onze zoektocht naar onszelf? Want wat ik heb gezien bij andere hoogbegaafden, gaf mij meer zelfinzicht en bijbehorende mogelijkheden waarvoor ik dankbaar ben.

2018. Willem Wind

Kinderpsychologe: ‘Deze groep hoogbegaafde kinderen valt massaal uit’

Een onderzoek door Monitor naar hoogbegaafde leerlingen.

Dat weten we al heel wat jaren. Helaas mogen echte oplossingen niet ingezet worden voor hoogbegaafde leerlingen. Waarom is dat? Worden we als groep gediscrimineerd? Misschien is dat wel zo. Of is het genegeerd? Dat kan ook.
Wat ik wel weet is dat we gekleineerd en gemarginaliseerd worden. Zelfs door veel hoogbegaafden die meegaan in bovenstaande voor hun eigen comfort.
Wanneer mogen we eens zijn wie we zijn? Zonder gedoe?

Idee: Help mee om Open Space Onderwijs van de grond te krijgen.

PS. Ik heb Monitor op de hoogte gebracht van deze website en de ideeën over beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Tip ook Monitor!

Je beoordeling plaatsen en die van anderen lezen

Dit zijn de beoordelingen van anderen:

Eerdere beoordelingen

Goeie site. Goed dat dit er is. Informatie is hard nodig. Hopelijk kunnen we met deze site een taboe door breken.

Maud

Geweldige site. Veel informatie, actueel en toepasselijk.
Iedereen die ik spreek over hoogbegaafdheid stuur ik als eerste door naar deze site.
Ga zo door, WIllem!!!!

Theo Grivel

Prima heldere informatie, alleen lay out ervaar ik als niet prettig, te veel wit en onrustige indeling.

Jacqueline

Wat vind jij van deze website? Plaats hier jouw beoordeling.

Ikbenhoogbegaafd.nl is overal te volgen!

Alles wat geplaatst wordt op ikbenhoogbegaafd.nl, wordt ook gepromoot op deze andere podiums van het internet. Zo volg je makkelijk wat nieuw is op deze website en kun je reageren op het nieuws.

Nieuw is Instagram waar je deze website vindt onder de naam ikbenhoogbegaafd.

Op Facebook kun je mij volgen op de pagina Ik ben hoogbegaafd en in de groep Ik ben hoogbegaafd kun je naast volgen ook makkelijk reageren. De berichten worden ook geplaatst op mijn persoonlijke tijdlijn.

Via Twitter volg je mij via @benhoogbegaafd

En op LinkedIn ben ik ook actief en worden alle berichten gepromoot.

Landelijk onderzoek naar welbevinden hoogbegaafde leerlingen

Bent u ouder van een hoogbegaafde kind in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar? Dan kunt u meedoen aan dit landelijke onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in Nederland. De 7 vragen zijn per kind en per ouder, binnen een paar minuten beantwoord. De resultaten kunnen erg veel opleveren voor alle hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en voor de generaties die nog komen gaan.

Doe ook mee: Naar de 7 vragen!

Hier vindt u de achtergrondinformatie.

Titel van het onderzoek: “Onderzoek naar het welbevinden, volgens de ouders, van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs.”

Op o.a. deze vragen wil ik een antwoord krijgen met dit onderzoek:

Is er een correlatie

  • tussen de hoogte van het IQ en het welbevinden?
  • tussen het volgen van bepaald onderwijs en het welbevinden?
  • tussen wel/niet versnellen en het welbevinden?
  • tussen de hoogte van het gezinsinkomen en het welbevinden?
  • tussen de hoogte van het IQ en het volgen van bepaald onderwijs?

Is het welbevinden anders in het basisonderwijs in vergelijk met het voortgezet onderwijs?

Hoeveel thuiszitters zijn er onder de hoogbegaafde leerlingen en op welke leeftijd zijn er de meesten?

Wat is de correlatie:

  • tussen thuiszitters en IQ?
  • tussen thuiszitters en gezinsinkomen?
  • tussen thuiszitters en versnellen/blijven zitten/niveau verlaagd? (waterval)
  • Hoeveel thuis onderwezen kinderen zijn er onder de hoogbegaafde leerlingen en op welke leeftijd zijn er de meesten?

Wat is het percentage van hoogbegaafde kinderen die zijn versneld, blijven zitten of van niveau veranderd?

Hoeveel impact heeft het vaak of vaker veranderen van de schoolsituatie op o.a. het welbevinden van de hoogbegaafde leerling?

Wat kan de meerwaarde zijn van meer voltijds hoogbegaafden onderwijs?

En wellicht komen er nog andere interessante correlaties boven uit de resultaten.

De resultaten

Dit onderzoek loopt tot 30 juni 2018. Daarna ga ik een uitgebreid verslag maken van de resultaten en dat publiceer ik, inclusief de ruwe data, hier op deze website.

De belangrijkste zaken om dit onderzoek te doen slagen zijn:

Een grote respons, veel ouders en beide ouders, doen mee. Deel de oproep en vraag iedere ouder om mee te doen aan dit onderzoek!

Een diverse groep doet mee aan dit onderzoek. Ook ouders die (zeer) tevreden zijn over het onderwijs. De oproep tot deelname wordt daarom wijd verspreid en er wordt regelmatig opgeroepen om de oproep te delen in eigen kring.

Er zitten ongeveer 32.000 hoogbegaafde leerlingen op de basisschool en ongeveer 24.000 bezoeken een voortgezet onderwijs school. Het zou erg mooi zijn als 10% van de ouders van deze kinderen meedoet aan dit onderzoek.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via contact.

Doe ook mee: Naar de 7 vragen!

Laten we er met zijn allen een succes van maken!

Met vriendelijke groet, Willem Wind.

Hoogbegaafden hebben grotere hersencellen

Een quote zoals ik het altijd al gezegd heb. Hopelijk houden ze dit in tact met hun verdere onderzoek. “Wat maakt sommige mensen slimmer dan andere? Het zou weleens aan de individuele hersencellen kunnen liggen – hoe groter en sneller die zijn, hoe hoger je IQ is. “.

Een voordeel is wel dat een hoogbegaafde een nieuw excuus heeft als die weer eens zaken veel groter maakt dan dat ze zijn. “Sorry, ik was even verdwaald in mijn dendrieten.”

De voorwaarden voor zelfstandig leren

Als leerling, van elke leeftijd, kun je zelfstandig leren als er voldaan wordt aan drie voorwaarden. Of het nu gaat om een taal leren of wiskunde, geschiedenis of psychologie, als deze drie voorwaarden constant aanwezig zijn, kan iedereen op zijn of haar niveau het onderwerp leren.

Ten eerste moet duidelijk gemaakt worden WAT er geleerd moet worden. Het heeft geen zin om te zeggen, het is Duits. Wat er geleerd moet worden, moet tot in detail beschreven worden, makkelijk en continue vindbaar zijn en duidelijk omkaderd zijn.

Ten tweede moet de leerling verteld worden HOE het de leerstof kan leren beheersen. Elke leerling heeft een andere manier van leren en dat kan variëren van onderwerp tot onderwerp. Heldere uitleg over zeer verschillende manieren om een bepaald onderwerp onder de knie te krijgen, zorgt er voor dat elke leerling hiermee wordt geïnspireerd om via een eigen leermethode, zich het onderwerp eigen te maken.

Ten derde moet elke leerling ten allen tijde zichzelf kunnen toetsen in hoeverre de inspanning heeft geleid tot de opbouw van kennis en/of vaardigheden. Hoe goed heb je het onderwerp al onder de knie.

Indien deze voorwaarden correct en onafhankelijk van derden, beschikbaar zijn voor een leerling, dan pas kan de leerling zelfstandig leren.

Open Space Onderwijs is een concept dat zelfstandig leren wil gaan aanbieden onder deze voorwaarden. De onderwerpen variëren van de leerdoelen van het primair onderwijs zoals leren lezen, schrijven, rekenen, topografie, aardrijkskunde, maatschappijleer, etc.. Onder dezelfde voorwaarden worden de onderwerpen aangeboden die in het voortgezet onderwijs worden geleerd. Het te halen niveau van een leerling, laat zich zien in de toetsresultaten van die leerling.

Open Space Onderwijs biedt meer dan zelfstandig leren aan een leerling. Naast volledige en constante aanbieding van alle onderwerpen, krijgt elke leerling de mogelijkheid om diverse achtergronden van een onderwerp te weten te komen. Dit kan helpen bij de inzet van de eigen leermethode.

Naast dit zelfstandig leren is er veel tijd over voor de eigen ontwikkeling. Zowel fysiek als algemeen en specifiek in het kader van talentontwikkeling.

Bij gebruik van dit concept is de leerling niet gebonden aan tijden en in tijd beperkte mogelijkheden. Het leren kan op elke moment, is altijd beschikbaar en behoeft gaan instemming van derden.

Zelfstandig leren kan niet op een betere manier aangeboden worden dan via het Open Space Onderwijs. Het is tijd om dit concept tot leven te brengen en leerlingen van alle leeftijden te laten leren en laten genieten van dit prachtige concept. Helpt u mee? Meer informatie op www.openspaceonderwijs.nl

Succesvolle kaarten

(update per 4 mei 2018)

De overzichtskaarten zijn alle vijf goed bezocht. Ook deze keer is er een groei te zien van bezoekers van tussen de 0-10%.

De kaart met scholen is verreweg de meest bezochte kaart. De beste groeier is nu de kaart van hulpverleners.

De kaarten vindt u via het menu onder ‘overzichten’

De vijf kaarten blijken in een behoefte te voorzien en ik ben blij dat mensen hiermee geholpen zijn in hun zoektocht naar hulp, naar scholen of naar bedrijven. De kaarten zijn makkelijk te gebruiken en met 1 klik vind je alle relevante informatie over de coach, het bedrijf, de organisatie, zoals o.a. hun website en hun aanbod/activiteit. Ook elke school geeft relevante informatie met 1 klik van de muis zoals de website en wat de school ziet als belangrijkste in haar onderwijsaanbod.

Zo vindt iedereen makkelijk in de eigen buurt of verder weg, een coach, een school, een hoogbegaafd-vriendelijk bedrijf, een spreker of een andere hoogbegaafde die u b.v. kan helpen in uw zoektocht naar een leuker leven. En coaches, sprekers, organisaties, bedrijven en scholen kunnen elkaar vinden waardoor het aanbod weer een stukje beter kan worden door samenwerking en onderlinge inspiratie!

De mythe van de leerkuil

Met enige regelmaat kom ik ‘de leerkuil’ tegen. Het idee daarachter is denk ik, dat het niet erg is als je iets niet direct snapt en/of kunt toepassen. De moraal is dat je iets pas geleerd hebt als je er eerst helemaal niets meer van gesnapt hebt. Vanaf dat punt sta je namelijk pas open voor het echte leren en als je dan doorzet, kom je bij het succes van het begrijpen.

Ik heb er altijd moeite mee gehad. Ergens wist ik dat het niet kon kloppen maar het hoe en wat drong niet tot mij door. Misschien een leerkuil van mij? Zelf denk ik van niet want voor mij was het afstotend. Irritant om er uberhaupt over na te denken. Het klopte zo niet.

Maar ik kom het steeds weer tegen, andere irritante zaken verdwijnen, deze blijft terugkomen. En dan moet ik er wel wat mee en ga ik het eens uit elkaar trekken. In detail bekijken en er een column over schrijven.

Volgens mij is de diepte van die kuil sterk afhankelijk van de kwaliteit van uitleggen, het les geven. Hoe slechter de uitleg hoe dieper de kuil is of wordt. Daarnaast lijkt het er op dat die kuil doorlopen móet worden om iets te leren. Zonder vastlopen weet je het (nog) niet helemaal en niet correct, wat de lesstof is of inhoudt. Je moet eigenlijk elk eigen idee opgeven om met een geheel schone lei de lesstof op te nemen en je eigen maken. Pas dan is het goed.

Aan de andere kant van de situatie heb je de leerkracht. Diens niveau en kwaliteit van functioneren en eigenwaarde wordt, ook, bepaald door de diepte van de kuil. Want stel, je legt wat uit als docent en halverwege neemt de leerling de uitleg over en maakt het af. Dan heeft jouw aanwezigheid geen zin gehad. Je bent overbodig gebleken. Wat kun je nog toevoegen? Je kunt dan twee dingen doen. Dit accepteren en verder gaan maar heb je dat als leerkracht ook al voorbereid? En is de klas er ook klaar voor? En je kunt de kuil maken door verwarring te scheppen in het hoofd van de leerling. Onder de noemer van uittesten of het echt wel gesnapt wordt, kun je zaken omdraaien, de lesstof in een grappige setting plaatsen die niet klopt maar wel leuk is volgens jou. Je kunt zelfs het tempo bovenmenselijk opvoeren om toch maar die verwarring te krijgen die zo nodig is voor een ‘goed leerproces’. Jij bent tenslotte verantwoordelijk voor een goed leerproces bij elke leerling. En je bent verantwoordelijk voor de klas.

Het zal ongetwijfeld wel eens opgaan dat je eerst je eigen ideeën moet wegdoen om vervolgens via een moeizaam proces te komen tot begrip. Ik kan me dat best voorstellen. Maar ik kan het me niet voorstellen dat dit hét leerproces is en dat dit de enige goede wijze van leren is. Heel veel zaken zijn zo logisch dat het niet anders kan dan dat het is, zoals het is. Daarvoor hoef je absoluut niet door een leerkuil, een rechte lijn zou de norm moeten zijn.

Maar in de huidige situatie van het onderwijs hebben we de leerkuil nodig. Leerkrachten kunnen niet zonder want ze kunnen niet inboeten op hun ‘kracht om te laten leren’. Het is ook ingepland en tijd over maakt alles rommelig. Het leerproces is niet afhankelijk van de leerling, die ondergaat het. Het leerproces is micromanagement van de leerkracht en dan is de leerkuil een handig instrument om het leerproces in eigen hand te hebben en te houden. Of de leerling daar geen nood aan heeft is nooit de vraag. Of de klas er geen nood aan heeft wordt soms bekend maar geeft weer meer problemen voor de leerkracht en de klas. Het ritme is er uit.

‘Leren leren’ is een equivalent van de leerkuil. Dezelfde processen spelen een rol en de leerling als persoon, doet nooit ter zake. De leerling is een leeg vat en als het niet leeg is maken we het wel leeg. Alles om ‘een goed leerproces’ te verkrijgen ongeacht de leerling.

De mythe van de leerkuil is verbonden aan de systematiek van het reguliere onderwijs. De één kan niet zonder de ander. Evenals zoveel andere ‘waarheden’ in het onderwijs die kloppen zolang het onderwijs blijft wat het is: een groepsproces van leren.

Het kan anders en stukken beter. En zonder ‘leren leren’, de leerkuil en andere nonsense. Maar dan moet de leerling weer kind worden en de ruimte krijgen om te groeien. In een goede omgeving waar het kind de maat slaat en geïnspireerd wordt, zich te ontwikkelen vanuit diens eigenheid. Zal ik dat nog meemaken?

Willem Wind.

Hoe groot is de behoefte aan voltijds hoogbegaafden onderwijs?

Er is behoefte aan ongeveer 19.000 plaatsen op voltijds hoogbegaafden basisonderwijs. Op 99 scholen zijn er circa 4.600 plaatsen beschikbaar. Er is dus een tekort van 14.400 plaatsen in Nederland. Een mooie kans voor schoolbesturen!

In het voortgezet onderwijs is er behoefte aan 14.400 plekken voltijds hoogbegaafden onderwijs. Er zijn maar 740 plekken beschikbaar. Hier is een grote verbetering mogelijk in het VO-onderwijs. #wiepakthetop Hulp, geld en kennis is aanwezig, nu de gunfactor nog.

U kunt het ook zelf uitrekenen met de online calculator en de scholenkaart waarop ook het leerlingenaantal staat per school. Heeft u hulp nodig? Neem dan even contact op met de gastheer.

Actie schoolzoekers, de stand van zaken op 5 april

In Apeldoorn en Deventer samen hebben er voldoende ouders zich aangemeld om de volgende stap te zetten in het vinden van een school die beter onderwijs wil gaan aanbieden aan hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Alle ouders met belangstelling voor een school in Apeldoorn en Deventer hebben een mail van mij gekregen. Met de reacties hierop maak ik een globaal beeld van de groep. Alle ouders die hierop reageerden krijgen van mij dan een mail met dit globale beeld van de groep. Daarna ga ik een school vinden die dit serieus gaat oppakken en kunnen de ouders zich daar zelf aanmelden als geïnteresseerde ouder.

Dit traject kan ik helaas niet afleggen in Rotterdam, Amersfoort, Zaanstad/Zaandam en Waddinxveen. Daar hebben te weinig ouders zich bij mij bekend gemaakt waardoor ik geen vervolgstappen kan gaan zetten. Alle ouders die zich wel hadden gemeld, hebben van mij een mail gekregen met uitleg en hun gegevens zijn nu gedelete.

De meer dan 1800 anonieme meldingen die op de kaart staan, blijven daar staan. Hopelijk kan iemand die gebruiken om tot oplossingen te komen. Nieuwe anonieme meldingen plaats ik op de kaart tot 1 juli 2018. Daarna blijft de kaart online staan zodat mensen het kunnen blijven gebruiken.

Ik wil iedereen bedanken voor hun steun en vertrouwen. Dat waardeer ik zeer. Ook de vele mensen die mijn oproepjes en berichten hebben geliked, geretweet, gedeeld en voorzien van commentaar, wil ik hartelijk bedanken. Zonder hen was deze actie niet zo succesvol geweest!

Naast het traject in Apeldoorn e.o. wil ik binnenkort een volgende actie starten in een plaats met veel aanmeldingen. De vraag is alleen of daar voldoende ouders zich willen melden bij mij. Zonder dat, strandt elke actie al snel. Het lijkt te helpen als een school zich meldt bij mij. Dit blijft ook anoniem en geheim. Scholen kunnen zich aanmelden via dit speciale emailadres.

Alle berichten en pagina’s op de website betreffende deze actie ga ik herorganiseren. Het was voor mij een leerproces hoe iedereen zou reageren. Binnenkort hier te vinden op deze website.

Als laatste heb ik nog een banale vraag. Ik wil graag mijn te maken onkosten ergens kunnen declareren. Mijn auto rijdt niet gratis naar Apeldoorn e.o.. Als u enig idee hebt hoe ik dit kan regelen dan hoor ik dat graag. Het mag in ieder geval deze actie niet schaden. Emailadres voor ideeën.

Met vriendelijke groet,

Willem Wind.

Rekentool aantal hoogbegaafde leerlingen in een bepaalde stad of regio

Hier is een simpele rekentool om grofweg in te schatten hoeveel hoogbegaafde leerlingen er zijn in een stad.

Voer het aantal inwoners in, in dit Excel-bestandje en je weet ongeveer hoeveel leerlingen in het basisonderwijs hoogbegaafd zijn en je weet ongeveer hoeveel hoogbegaafde leerlingen naar het VO gaan.

Je kunt het ook online berekenen met de nieuwe online calculator!

Altijd handig in discussies en besprekingen, dat je de aantallen kunt melden.

Bijvoorbeeld Deventer:

Rekentool aantal hoogbegaafde leerlingen in een bepaalde stad of regio
Aantal inwoners van een stad of regio 100.000
Aantal hoogbegaafden is dan 2.000
Per levensjaar zijn er dan 25 hoogbegaafd
Voor 8 jaar basisschool zijn er 200 0,20% van het aantal inwoners
Voor 6 jaar VO zijn het er 150 0,15% van het aantal inwoners

 

Hoogbegaafd, een diagnose of een constatering

Wat me vaak opvalt is dat als iemand hoogbegaafd blijkt te zijn, hij of zij heeft uitzonderlijk hoog gescoord op een IQ-test, hij of zij geacht wordt een bepaald soort type mens te zijn. Dit geldt meer voor kinderen maar ook volwassenen zijn hiervan slachtoffer.

Het type mens, de hoogbegaafde, dat verwacht wordt, is afhankelijk van de omgeving. Op school verwacht men al snel leergierigheid, interesse in alles wat je maar aanbiedt en hoge cijfers voor de reguliere stof. Op het werk verwacht men intelligente oplossingen en daadkracht ten gunste van de winst. Maar ze kunnen zich ook  richten op het emotionele of proberen het hoogbegaafde kind of volwassene aan te laten passen aan ‘het gewone’ zoals gangbaar is in de maatschappij. En dat allemaal lukt bij sommige hoogbegaafden, wat maakt dat dat een bevestiging is van hun (voor)oordeel en ze nog harder inzetten om andere hoogbegaafden hetzelfde te laten doen. Jij bent toch hoogbegaafd? Dan kun je alles! En zo moet je zijn.

Het grote verschil met bijvoorbeeld autisme en hoogbegaafd is dat het eerste geconstateerd wordt vanuit de gedragingen van die mens. Bij bepaald gedrag, die mens voldoet aan een voldoende aantal kenmerken van ‘autist’, volgt de diagnose. Bij de ‘diagnose’ hoogbegaafd telt altijd en alleen de score op een standaard IQ-test. Dit is echt iets anders dan bepaald gedrag vertonen. En dat maakt dat hoogbegaafd-zijn niet kan worden gediagnosticeerd zoals Van Dale het omschrijft: vaststelling (bv. van een ziekte) op grond van verschijnselen. 

Het zou mooi zijn als we de hele groep hoogbegaafden in een ruimte zouden kunnen plaatsen. Alle 340.000 Nederlandse hoogbegaafden in een grote zaal. En dan de kenmerken en/of verschijnselen constateren waardoor we een optimaal beeld krijgen wat nu echt een hoogbegaafde is. En dat we dan, met die kenmerken, een diagnose kunnen stellen bij een individu, of die hoogbegaafd is of niet. Dit zal nooit lukken.

Deskundigen met de beste bedoelingen hebben diverse kenmerkenlijstjes opgesteld om toch inzicht te geven in hoogbegaafd-zijn. Een goede zaak maar de keerzijde is dat dit een eigen leven kan gaan leiden. Voldoe je niet aan genoeg kenmerken dan laat je als hoogbegaafde(via de IQ-test), talenten links liggen. Want vanuit de kenmerken heb je die talenten wel. Dan komt motivatie om de hoek en ligt het probleem bij de hoogbegaafde en niet meer bij de welwillende omgeving. Zij doen hun best maar jij werkt niet mee.

Ik wil graag een lans breken voor ‘de constatering’. Hiermee breek ik met de traditie van diagnoses, kijken naar de gedragingen, naar de kenmerken. Hoogbegaafdheid is geen ziekte en het is geen afwijkend gedrag wat een diagnose behoeft. Hoogbegaafdheid is de constatering dat een mens veel sneller kan denken dan de gemiddelde mens. Via de IQ-test laat hij of zij zien dat hij of zij scoort bij de top 2%. En dan, na die constatering gaan we kijken naar de mens en wat die daarmee wil en kan gaan doen. Hoe kunnen we die mens helpen, de ruimte geven om dat snelle denken optimaal te laten gebruiken door en voor die persoon.

In de praktijk komt bovenstaande er op neer, dat jij het beeld dat jezelf hebt van wat een hoogbegaafde zo ongeveer zou moeten zijn, bijstelt op grond van communicatie met een nieuwe variant van ‘de hoogbegaafde’. Door dit actief te doen zul je sneller een meer compleet beeld krijgen van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Passief gebeurt het ook want de afwijkende hoogbegaafde zal je blijven verbazen en/of irriteren omdat die niet voldoet aan jouw vooroordelen. Hopelijk gaat er dan een lampje branden.

Want laten we het eens helder maken. Wat voor soort kind of mens komt in aanraking met hoogbegaafdheid? Dat zijn diegene die afwijkend gedrag vertonen, niet te vangen zijn of depressief zijn. Dat deel van de hoogbegaafden heeft ook meer baat bij de constatering maar het vertekent al snel de gehele groep hoogbegaafden. En het vertekent het echte beeld van een gemiddelde hoogbegaafde. Dat maakt dat hoogbegaafdheid makkelijk als een soort ziekte wordt beschouwd en behandeld.

Maak het jezelf gemakkelijk. Je komt iemand tegen die hoogbegaafd is. Die past niet in jouw plaatje van hoogbegaafden. Dan ben je geïnteresseerd in die persoon omdat juist die persoon jou kan helpen jouw plaatje van hoogbegaafden te perfectioneren. Hij of zij helpt jou jezelf te verbeteren, zeker als je werkt met hoogbegaafden.

En zo is hoogbegaafdheid geen diagnose, het is geen ziekte. Bij een mens kan hoogbegaafdheid geconstateerd worden en afhankelijk van jouw plaatje, hoe volledig die is, kun jij die persoon op de juiste waarde inschatten en er mee omgaan. Dan geef jij die persoon de kans op een gelukkig leven.

2018, Willem Wind.

Actie schoolzoekers

Zoekt u voor uw hoogbegaafde kind een betere basisschool of voortgezet onderwijs school? En bent u benieuwd of meer ouders in uw regio ook op zoek zijn naar beter onderwijs?

Doe dan mee met deze actie om de behoefte in kaart te brengen voor beter onderwijs in elke regio. En doe mee om het op te lossen!

De kaart is al meer dan 16.000 keer bekeken. Voor meer dan 2.000 kinderen wordt gezocht.

Lees alles over deze actie op ikbenhoogbegaafd.nl/schoolzoekers

Schoolzoekers voor hoogbegaafde kinderen

Actie voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Zoekt u voor uw hoogbegaafde kind een betere school in uw regio? Meld dan hier anoniem dat u zoekt naar een andere, betere BO of VO school. Ik plaats dan het ‘schooltje’.

Al meer dan 2.100 reacties. (BO 1.511, VO 590, vanaf 21-2-2018). Volgens de online calculator is er behoefte aan 33.600 plaatsen in voltijds hoogbegaafden onderwijs(BO+VO).

BasisschoolVoortgezet onderwijs school

 

Bent u ouder van een hoogbegaafde leerling? Doe dan ook mee aan het landelijke kwantitatieve onderzoek naar het welbevinden, volgens de ouders, van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs. 7 vragen en een minuutje tijd kost het. De resultaten kunnen veel opleveren!

Hier vindt u de vragen van het onderzoek en hier vindt u de achtergrondinformatie over dit onderzoek.

 

Elke schooltje op de kaart is een hoogbegaafd kind waarvoor een meer geschikte school wordt gezocht. Een rood schooltje is BO en een blauw schooltje is VO. (ook op een grote kaart te bekijken)

Delen mag en wordt zeer op prijs gesteld.

(tekst loopt verder onder de kaart)

Waarom aanmelden?

Deze actie gaat in stapjes. Eerst inventariseren we hoeveel ouders zoeken naar een BO of VO school in een bepaalde regio. Als het aantal schoolzoekers in een regio voldoende groot is, dan kunnen we daar een inventarisatie houden van wat voor school er door de ouders gezocht wordt. Met die opbrengst stappen we naar een schoolbestuur of een gemeenteraad. Met hen gaan we dan een oplossing vinden voor die groep schoolzoekers waarvan de kans bestaat dat dit schooluitvallers worden of zelfs al zijn. Want laten we het helder houden, scholen en gemeentes kunnen pas wat doen als er voldoende soortgelijke kinderen zijn om iets voor te doen. Voor maar een paar kinderen in een regio, kun je geen onderwijsaanpassing doen want dat is te duur. Maar voor bv. 25 leerlingen in een regio zijn er wel mogelijkheden voor de bestuurders!
Dus meld je aan via de kaart als schoolzoeker. Als er genoeg anderen in jouw regio ook zoekende zijn, zetten we de volgende stap.

Stappenplan

Stap 1: Een anoniem overzicht krijgen waar voldoende ouders wonen die zoeken naar beter onderwijs.

Stap 2: Per plaats of regio inventariseren of het thuiszitters betreft of kinderen op voltijds hb-onderwijs of gewoon regulier onderwijs bezoeken. Hier moeten de ouders zich persoonlijk voor aanmelden. Zij krijgen bij voldoende persoonlijke aanmeldingen een vragenlijst voor de inventarisatie.

Stap 3: Als er een voldoende grote groep met ongeveer gelijke wensen bekend wordt, dan wordt er gezocht naar een school die hulp kan bieden of een voltijds hb-school wordt gestimuleerd het beter aan te pakken. Dit kan door mij gebeuren alhoewel ik nog geen oplossing heb voor de kosten of door een lokale initiatiefnemer, iets wat mijn voorkeur heeft. Dit kan een ouder zijn of bv. een coach/hulpverlener.

Stap 4: Met een nieuwe school voor voltijds hb-onderwijs er bij, kunnen ouders zich dan inschrijven bij die school.

Doelen

Met deze kaart krijgen we inzicht in waar en hoeveel vraag er is naar beter onderwijs voor onze hoogbegaafde kinderen. Samen kunnen de ouders of scholen naar gemeentebesturen en schoolbesturen stappen om met aantallen kinderen, beter onderwijs af te dwingen.

We krijgen met deze kaart inzicht in het totaal aantal ouders die beter onderwijs zoeken in het BO of VO. Is er meer behoefte aan beter BO of is er meer vraag naar beter VO?

Wat zijn de kansen?

Een school vinden voor deze kinderen is mogelijk.
We hebben dan wel een groep van zo’n 25 kinderen nodig om de school de mogelijkheid te geven om beter onderwijs aan te gaan bieden. Zij kan dan de expertise inkopen om de hoogbegaafde leerlingen voltijds op hun manier te laten leren zodat ze de eindtermen kennen, maar wel geleerd vanuit hun denkkader.
Investeren doet een school en bestuur als zij redelijkerwijs kan aannemen dat ze meer dan voldoende leerlingen heeft om dit onderwijs aan te bieden. Het is daarmee dan ook van groot belang dat ouders zich vrijblijvend inschrijven. De school hoeft vooraf geen namen te krijgen maar de initiatiefnemer moet duidelijk kunnen maken dat die groep leerlingen er is én dat hij of zij alle leerlingen bij naam kent en weet waar zij behoefte aan hebben. Dit biedt de school zekerheid om er serieus naar te kijken. Dan zijn er goede kansen op beter onderwijs voor uw hoogbegaafde kind(eren).

De rol van Willem Wind

Ik ben in deze actie de mediator tussen de schoolzoekende ouders en hun wensen en een school. De ouders bepalen samen welk onderwijs ze graag willen op een bepaalde school en ik probeer de school daarvoor te interesseren vanwege het aantal leerlingen. De ouders kunnen bv. niet tevreden zijn over het huidige hb-onderwijs op hun school, ze kunnen ook apart hb-onderwijs willen op een bepaalde school, ze kunnen ontevreden zijn over een leerkracht of bestuur, etc, etc.. Wat de ouders willen moet eerst boven tafel komen om tot een oplossing te geraken. Dit kan via gerichte vragen maar ook een meeting op vraag van ouders behoort tot de mogelijkheden.
Voor hun oplossing kunnen ouders bv. kiezen voor de Novilo aanpak of Leonardo of Agora of een andere variant van hb-onderwijs. Maar ze kunnen ook kiezen voor wat meer maatwerk of een plusklas. De ouders in groep, bepalen wat de oplossing is en ik probeer dan de/een school zover te krijgen dat ze gaan meewerken omwille van de aantallen leerlingen.

Hoe kunt u helpen?

Om zoveel mogelijk zoekende ouders in beeld te krijgen, wil ik u vragen om deze actie bij uw vrienden en volgers aan te bevelen. Hoe meer respons, hoe groter de kans dat we beter onderwijs voor elkaar kunnen krijgen.

Deel daarom dit bericht met uw vrienden op Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc..

Iedereen kan en mag de kaart gebruiken om met argumenten en bewijzen te pleiten voor beter onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ik stel het wel op prijs als men me even op de hoogte brengt van een actie.

Diverse opmerkingen

De actie van anonieme aanmeldingen loopt tot 1 juli 2018. De zoektocht naar beter onderwijs wordt zo lang als nodig voortgezet.

BasisschoolVoortgezet onderwijs school

Al uw gegevens worden door mij, strikt vertrouwelijk behandeld en vernietigd bij het einde van deze actie of eerder indien u dat aangeeft.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze actie? Neem dan gerust even contact op met mij, Willem Wind.

Vraag 66 in de schijnwerper omdat dat moet

Vraag 66

Mijn kind is een hooggevoelige hoogbegaafde van 11. Hij is vastgelopen in het reguliere onderwijs. Hij zit al bijna 1 jaar thuis en niemand heeft daar een oplossing voor.

Antwoord:

Ik bied u mijn oprechte excuses aan.

Ik, wij, hadden in het verre en nabije verleden ons (nog) meer moeten hard maken voor beter onderwijs aan deze groep kinderen. Ik, wij hebben daarin gefaald. Wij zijn er wel druk mee. Waarom het niet lukt, zoiets simpels als passend onderwijs regelen aan deze groep, dat weet ik niet. We gaan van het kastje naar de muur en terug. We werken niet samen om sterker te staan. We doen niet genoeg want het is er nog niet.

Het gevolg van ons falen is dat het kind als probleem wordt gezien want dat is of op te lossen, zo wordt tenminste gedacht met bv. een pil of therapie, en wij hoeven niet te veranderen. Wij hoeven dat probleem niet als de onze te ervaren en we zijn bijna blij dat we u niet zijn. Wij zijn lui.

U heeft er niets aan maar ik hoop dat dit, ons aanzet tot samenwerken en nog harder werken aan de oplossing. Die is simpel, het zijn tenslotte leerlingen, die geboren zijn om te leren en te ontdekken.

Ik kan u momenteel niets bieden dan troostende woorden. Veel sterkte en weet dat het niet aan u of aan uw kind ligt, dat hij vastgelopen is in het onderwijs. Daar is ‘het onderwijs’ verantwoordelijk voor en wij hebben te weinig gedaan.

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn?

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Kun jij daar woorden en zinnen voor creëren? Een mooie omschrijving voor geven?

Dit kan in de vorm van een rap of een gedicht. Een songtekst of i een oneliner. Ook een video is mogelijk want het gaat om de boodschap.

Ik lees, hoor of zie ze graag want ik ben benieuwd naar jouw beschrijving. Via www.ikbenhoogbegaafd.nl laat ik iedereen meelezen.

Mail je creatie naar info@ikbenhoogbegaafd.nl.

De reacties plaats ik in de categorie ‘Hoe is het om hoogbegaafd te zijn‘.

Andere hoogbegaafden vinden in jouw buurt

Er zijn circa 350.000 hoogbegaafden in Nederland. Een kleine groep waardoor het moeilijk is om elkaar te vinden. Om samen wat te gaan doen of om te filosoferen over het leven en de dood. Of de kinderen samen te laten spelen. Hoe vind je een andere hoogbegaafde die jou makkelijk kan volgen en wellicht dezelfde humor heeft als jij? Waar vindt jouw kind een leuke speelkameraad waarbij hij/zij zich niet hoeft aan te passen?

Daarom heb ik een kaart gemaakt waarop je makkelijk in jouw buurt of stad andere hoogbegaafden kunt vinden. In Nederland én Vlaanderen.

De locatie van jouw pilon wordt bepaald door lengte- en breedtegraden en die pilon plaats ik ergens in jouw stad of dorp of op de door jou opgegeven coördinaten.

De gegevens die echt nodig zijn, zijn alleen je (voor)naam en je contactgegevens. Dit kan je emailadres zijn of telefoonnummer of twitternaam of via Facebook. Zolang iemand anders maar contact met je kan opnemen. Je woonplaats, geboortejaar, m/v/x, hobby’s en interesses hoef je niet te plaatsen. Het is natuurlijk wel beter om goede contacten te krijgen met andere hoogbegaafden. Bij interesses kun je vermelden wat je wilt gaan doen met een nieuw contact.

Omdat contact zoeken met andere hoogbegaafden zowel interessant als eng kan worden ervaren, kan elke contactzoeker aangeven dat hij of zij zal handelen volgens MAI (Mijn Afspraken via Ikbenhoogbegaafd.nl). Deze simpele afspraken stroomlijnen de contactmomenten en zorgen er voor dat het meer interessant wordt, voor beide hoogbegaafden.

Wil je andere hoogbegaafden vinden in jouw buurt of stad? Meld je dan nu aan voor plaatsing van jouw pilon op de kaart.

Een overdenking

Er kijken 53.000 mensen, vooral ouders, naar een kaart met scholen waar maar 5.200 plaatsen zijn. Ofwel de vraag lijkt het tienvoudige van het aanbod.

Waar is de marktwerking in het onderwijs gebleven? Of is er een andere oorzaak? Ik snap het in ieder geval niet.

Ter vergelijking, de kaart van de hulpverleners/coaches wordt maar 90 keer per week bekeken door iemand. Een enorm verschil.