Week van de Hoogbegaafdheid 2017

11 t/m 19 maart 2017

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij, indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt.

De organisatie streeft ernaar dat er in iedere gemeente in Nederland en Vlaanderen in deze week minimaal één activiteit plaatsvindt met hoogbegaafdheid in de hoofdrol. Alle activiteiten staan vermeld op de kaart van Nederland en België, zie weekvandehoogbegaafdheid.nl en weekvandehoogbegaafdheid.be. Hier kunnen bezoekers hun eigen programma samenstellen. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, hoogbegaafde volwassenen, professionals en andere belangstellenden.

Hoogbegaafdheid is een persoonskenmerk dat bij 2 à 3 % van de bevolking voorkomt, afhankelijk van de gehanteerde definitie. Intelligentie is een essentieel onderdeel, maar hoogbegaafdheid is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit en sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid die vaak genoemd worden.

Tijdens ‘De week van de Hoogbegaafdheid’ staat het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid centraal. Op diverse plaatsen in Nederland en België kunnen mensen deelnemen aan activiteiten die een rechtstreekse link hebben met hoogbegaafdheid. Hierdoor vergroten zij hun kennis en kunnen ze sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid herkennen bij zichzelf, hun kind of bijvoorbeeld een collega.

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching & Consulting en iQBegrijp/iQMaak

Lezing Zwolle, Hoogbegaafd: begrijpen en begrepen worden.

In contact met een wereld die anders denkt. Eerste lezing in lezingencyclus HB-Zwolle 17 januari 2017.

“Ik begrijp je”…hoe belangrijk is het om deze woorden te horen! Het is van wezenlijk belang voor je zelfvertrouwen, maar ook voor je bestaansrecht dat mensen je horen, zien en begrijpen. Als je anders denkt, vanwege bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, zijn er meestal veel minder mensen om je heen die jou begrijpen en andersom. Hoe kun je uitleggen wat je voelt, ziet en intuïtief weet, als de ander dat niet op die manier voelt, ziet of weet? En als je niet beseft dat jij degene bent die anders denkt, is het al helemaal verwarrend. Dan is het onbegrijpelijk wat anderen zeggen of doen. Want als ze jouw informatie hadden, zouden ze iets anders doen. Als je bent opgegroeid met de ervaring van wederzijds onbegrip kan het lastig zijn jouw plaats in de wereld te vinden. Hoe kun je dan alsnog in contact komen met een wereld die anders denkt? En meer praktisch: hoe zorg je dat je je omgeving kunt meenemen in de goede ideeën die je hebt? Hoe kun je aansluiten bij ideeën van anderen? Hoe zorg je goed voor jezelf, zodat je je niet altijd hoeft aan te passen?

De avond wordt verzorgd door Marga Spaanjaars, coach en trainer bij HB-trainingen. Aanmelden kan hier.

 

HB-Café Haarlem, 20 januari, in de avond

Begrijpen en begrepen worden; communiceer jij in taal of beeld?” Spreekster: Madelène Schippers

Hoogbegaafdheid (HB) geeft noch een garantie voor het vanzelfsprekenddirect goed begrijpen van wat een ander zegt, noch het als vanzelfsprekend door een ander begrepen worden.

Hoogbegaafden ondervinden vaak dat zij niet op dezelfde golflengte zitten als zij met niet- hoogbegaafden communiceren. Het gevoel de aansluiting te missen, zelf niet begrepen te worden, een taak of opdracht onvoldoende duidelijk voor de ander kunnen verwoorden,
een standpunt niet goed over het voetlicht kunnen brengen… het kan soms tot gevolg hebben dat je als hoogbegaafde aan jezelf gaat twijfelen. Ben ik dan zo onduidelijk?

Hoogbegaafden hebben de neiging snel te denken, grote denkstappen te nemen, snel overeenkomsten te zien en logische verbanden te leggen.
Het visuele denken, het voor je “zien” gaat vele malen sneller dan het lineaire denken van een verbale denker. Andersom ontgaat vaak aan een visuele denker de boodschap van de verbale denker die spreekt met een voorkeur voor chronologie van gebeurtenissen.

Ben jij je bewust hoe JIJ communiceert?

Madelène Schippers (trainer basisdenksystemen en LEREN LEREN Methode) zal deze avond de specifieke kenmerken van de 2 basisdenksystemen, verbaal en non-verbaal, uiteenzetten. De avond bestaat uit een theorie- én praktijkgedeelte. De deelnemers gaan zelf aan de slag met diverse oefeningen om een beter beeld krijgen van hun eigen voorkeur voor informatieverwerking (bij het communiceren én leren). Hierdoor kan iedereen zoveel mogelijk vanuit de eigen vragen en behoeften profijt halen uit deze avond.

Meer informatie en aanmelden.

Gratis kennismakingsworkshop “Hoogbegaafdheid bij volwassenen”

Zwolle, 21 november ’s avonds.

HB-trainingen organiseert vier keer per jaar een gratis kennismakingsworkshop. In deze hb trainingen logoworkshop geven we uitleg over hoogbegaafdheid bij volwassenen:

· Wat is hoogbegaafdheid?
· Hoe ga je om met je eigen hoogbegaafdheid?
· Wat kun je doen om je verder te ontwikkelen?

Voor snelle denkers, die zich herkennen in veel van deze kenmerken.

Meer informatie en aanmelden via HB-trainingen.

HB Huiskamer Amsterdam: 8-11-2016 ’s avonds

Voor hoogbegaafden kan het, net als voor andere minderheden, prettig en waardevol zijn af en toe elkaars gezelschap op te zoeken. Daarom organiseer ik de Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen.

Deze HB Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor mensen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en artikelen over hoogbegaafdheid. Er zijn koekjes voor bij de koffie of thee en enkele gezelschapsspellen. Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach. De entree is gratis.

Meer info: www.kantlijn.net

04-11-2016 HB-Café Zwolle. Theorie van Dabrowski

Theorie van Dabrowski, persoonlijke ontwikkeling bij hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid wordt meestal vooral geassocieerd met het hebben van een hoog IQ. Maar het is zoveel meer dan dat. En het gaat soms gepaard met negatieve ervaringen, zowel in contact met de omgeving als qua gedachten en ideeën over de eigen persoonlijkheid.
De theorie van positieve desintegratie (Dabrowski) toont een hoopvolle benadering. Daar gaat het over de psychologische ontwikkeling waIHBVarbij intensiteit en complexiteit daarvan op een positieve manier begrepen worden. Ook de onzekerheid en eventuele zelfwijfel waar hoogbegaafden soms mee worstelen, worden gezien als groeimogelijkheden.
Lotte van Lith belicht deze theorie van Dabrowski. Lotte werkt als coach voor volwassenen en organiseert workshops en studiedagen over deze thematiek (www.lottevanlith.nl)
Voor info en aanmelden: www.ihbv.nl

Deelnemers gezocht, onderzoek onafhankelijke hb-ers

Mijn naam is Petra Jungblut en ik ben bezig met een onderzoek onder
onafhankelijke hb-ers die recent of al langer een eigen
bedrijf/eenmanszaak hebben (vanuit het boek van Willem Kuipers die
drie typen hb-ers omschrijft: supersterren, harde werkers en
onafhankelijken).

Het doel van mijn onderzoek is te achterhalen in hoeverre een
eenmanszaak/ eigen bedrijf past bij de onafhankelijke hb-ers .

Ik waardeer het enorm als je mee wil doen met dit onderzoek via deze
link: https://nl.surveymonkey.com/r/8ZGD5S8

Het invullen duurt maximaal 12 minuten en als je dat wil krijg je een
samenvatting van de resultaten.

Een uitgebreide beschrijving van de onafhankelijke hb-ers vanuit het
boek van Willem Kuipers:

“Waar Supersterren en Harde Werkers overal gewaardeerd worden om hun
levenslust of hun prestaties, is de waardering voor Onafhankelijken
ambivalent tot negatief: Vaak het minst begrepen, maar het meest
getalenteerd.
Ze kunnen voor hun omgeving, zeker als het om gezagskwesties gaat,
enorme lastposten zijn en conflicten hoog opspelen.

Als hen iets interesseert, werken ze er hard aan, op creatieve, vaak
briljante wijze. Aan wat hen niet interesseert, besteden ze geen
aandacht, ongeacht de consequenties. Ze hebben een diep geworteld,
eigen waardensysteem. Omdat ze vierkante pennen in de ronde gaten van
het maatschappelijk bestel zijn, kan hun loopbaan zeer onregelmatig
verlopen. Ze hechten meestal geen waarde aan populariteit.

Het zijn eerder vernieuwers dan volgers. De uitvinding die een
doorbraak is, komt van hun hand. Als je ze kan begrijpen, zijn ze
nooit saai en altijd inspirerend. Als je ze niet begrijpt, zijn ze om
gek van te worden.
De maatschappelijke doorbraak van deze creatieve intelligenten kan
lang duren of zelfs nooit komen. Dat kan bij hen soms leiden tot
afhaken uit ieder maatschappelijk verband, tot crimineel gedrag of tot
de dood.” 

30-09-2016 HB-Café Zwolle. Hoogbegaafd en omgaan met hiërarchische werkrelaties.

IHBVAls hoogbegaafde zit je niet automatisch op een ‘hoge’ positie op de werkvloer. Hoe ga je dan om met de hiërarchische verhoudingen? Wat te doen als je andere ideeën hebt dan je leidinggevende, als je het bijvoorbeeld niet eens bent met het voorgestelde beleid? En wat is wijsheid als er misverstanden zijn tussen een hoogbegaafde ZZP-er en een opdrachtgever?
Leiding van de avond: Marga Spaanjaars, coach en trainer bij HB-trainingen, onderdeel van HET KAN ANDERS – coaching. Marga geeft onder andere workshops en communicatietrainingen, gericht op hoogbegaafde volwassenen.
Zij zal onder andere aandacht besteden aan formele en informele hiërarchische verhoudingen, aan verwachtingen en misverstanden en hoe daarmee om te gaan. Zoals gebruikelijk gebeurt dit in samenspraak met de deelnemers aan het HB-café.
Voor info en aanmelden: www.ihbv.nl

Training: Effectief communiceren

hb trainingen logoHoe sluit je aan bij je omgeving als je anders denkt dan de meeste mensen om je heen? Hoe motiveer je collega’s? Hoe overleg je met je baas? Leer je valkuilen kennen en vind oplossingen die bij jou passen!

Sinds enkele jaren geeft Marga Spaanjaars vanuit haar coaching- en trainingsbureau HB-trainingen een communicatietraining speciaal gericht op hoogbegaafde volwassenen. Deze training is intensief, persoonlijk, en neemt hoogbegaafdheid als belangrijk onderdeel van je identiteit mee in de manier waarop je communiceert.

“Slimme mensen kunnen vanuit hun kennis en inzicht veel bijdragen aan een organisatie of bedrijf. Het rendement is echter vele malen groter als zij hierover ook goed kunnen communiceren met hun omgeving.”

HB-trainingen
De onderwerpen in HB-trainingen worden aangeboden met veel persoonlijke aandacht, en in een vorm die past bij de manier van denken en leren van hoogintelligente mensen: top-downleren; aandacht voor IQ én EQ; veel ruimte voor eigen inbreng; aangepast tempo en abstractieniveau. Hierdoor is het rendement hoger en meer toegespitst op de eigen mogelijkheden en behoeften. Meer informatie en aanmelden.

HB-café, 24 juni, Delft: introductie op de theorie van Dąbrowski

IHBVLotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dąbrowski. Binnen het onderzoek naar hoogbegaafdheid krijgt deze theorie over persoonlijkheidsontwikkeling (theorie van positieve desintegratie) steeds meer bekendheid. Dąbrowski schetst een persoonlijkheidsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden neergezet.

Begaafdheid wordt “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Begaafdheid wordt niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief begrepen, waarbij er oog is voor individuele verschillen. De persoonlijke zoektocht naar en ervaring van zingeving die veel begaafde personen kenmerkt wordt binnen de theorie van positieve desintegratie gerelateerd aan hoge intelligentie en hooggevoeligheid. Daarnaast stelt Dąbrowski het nastreven en uitdragen van persoonlijke waarden centraal, waarmee persoonlijke groei gekoppeld wordt aan veel benoemde kenmerken van begaafdheid als nieuwsgierigheid, gedrevenheid en rechtvaardigheidsgevoelens.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. Meer informatie op: www.lottevanlith.nl.

Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen. Na aanmelding kun je online betalen via iDEAL. Als een HB-Café volgeboekt is, wordt het online formulier niet meer getoond. Op de dag van het HB-Café kun je op de aanmeldingspagina kijken of er gereserveerde plaatsen zijn vrijgekomen.

17 juni 2016: HB-Café Utrecht over Levensloopontwikkelingen

IHBVOp 17 juni aanstaande is er een HB-Café in Zaalverhuur 7 te Utrecht met als thema: Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van hoogbegaafden. Tijdens een interactieve lezing wordt gekeken naar de ontwikkeling van het zelfbeeld en de invloed er van op het psychologisch welzijn. Levenslooppsycholoog Janet van Horssen deelt de bevindingen van haar onderzoek naar levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van mensen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd.
Een van de meest belangrijke levenstaken is begrijpen wie je bent en welke combinatie van eigenschappen jou uniek maakt. Je zelfbeeld zorgt er enerzijds voor dat je het gevoel hebt dat je dezelfde persoon blijft, anderzijds biedt het je de mogelijkheid je te onderscheiden van anderen. Vrijwel alle aspecten van je leven worden beïnvloed door de gedachten en gevoelens die je over jezelf hebt. Wat je over jezelf denkt heeft dan ook grote invloed op je psychologisch welzijn.
Hoe verandert het zelfbeeld gedurende de levensloop? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren in de zelfbeeldvorming? Wat is de impact van de identificatie als hoogbegaafd? Wat is de invloed van de ontwikkelingen in het zelfbeeld op verschillende aspecten van het psychologisch welzijn? Dit zijn vragen die deze avond aan bod komen tijdens een interactieve lezing. Janet van Horssen zal de bevindingen delen van haar onderzoek naar levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van mensen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd. Er zijn momenten van (zelf)reflectie en dialoog en uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Janet van Horssen is levenslooppsycholoog en heeft een onderzoeksbureau. Janet houdt zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen. Daarbij werkt ze samen met het IHBV. Meer informatie over Janet is te vinden op www.burovanhorssen.nl.

Aanmelding: http://ihbv.nl/evenementen

hulp voor verlegen kinderen in Bilthoven eo

ConformoSoms is een SOVA training op school niet voldoende en hebben kinderen een langer en persoonlijker traject nodig omdat zij zo uniek zijn.

Na de meivakantie starten we weer met een training “omgaan met je omgeving” voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor jongeren. De eerste aanmeldingen zijn al binnen!

Deze “op maat” training van 12 bijeenkomsten is verspreid over 9-12 maanden en geschikt voor kinderen en jongeren die je meer zelfvertrouwen zou toe wensen, een beter zelfbeeld, meer gevoel van eigenwaarde. Voor kinderen die niet altijd hun gedrag af kunnen stemmen op de ander, niet altijd begrijpen wat de ander van hun verwacht, sociaal onzeker en kwetsbaar kunnen zijn en onvoldoende weerbaar.

Gedurende de gehele periode hebben we contact met kind/ouders/school. De trainingen zijn zo ingericht dat er binnen de groep, aan individuele doelen gewerkt wordt. Daarnaast wordt er aan groepsdoelen gewerkt. De trainingen worden gegeven door zeer betrokken en ervaren trainers, waaronder psychologen, kunstzinnig therapeut, weerbaarheidstrainers en mensen met ruime onderwijservaring.

Voor meer informatie neem graag contact op met mij op 06 53165151. www.conformo.nl Namens het team van Conformo, Margreth van de Sluis.

 

HB Huiskamer in Amsterdam

KANTLIJN_COACHING_Amsterdam_Hoogbegaafden_HB_HuiskamerVoor hoogbegaafden kan het, net als voor andere minderheden, prettig en waardevol zijn af en toe elkaars gezelschap op te zoeken. Daarom organiseert Greet van den Berg van Kantlijn, de Huiskamer voor hoogbegaafde volwassenen.

Deze HB Huiskamer is er voor ontmoeting, informatie en gezelligheid. Ook voor mensen die twijfelen of ze hoogbegaafd zijn, het net-niet zijn of een hoogbegaafde naaste hebben. Er staat een leestafel met boeken en artikelen over hoogbegaafdheid. Er zijn koekjes voor bij de koffie of thee en enkele gezelschapsspellen. Voor zover mijn gastvrouw-rol het toestaat, ben ik beschikbaar als vraagbaak en coach. De entree is gratis.

Aanmelden is niet nodig maar als je maandelijks een e-mail met herinnering wilt ontvangen, laat me dat dan weten via de contactpagina.
Waar: Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam.
Wanneer: Elke 2e dinsdag van de maand, in de oneven maanden ’s avonds en in de even maanden ’s middags. Data in 2016: dinsdagavonden 12 januari, 8 maart, 10 mei, 13 september en 8 november, van 20 tot 22 uur. En dinsdagmiddagen 9 februari, 12 april, 14 juni, 11 oktober en 13 december van 14 tot 16 uur.

HB-café 15 april Delft: Wat betekent dat nu, hoogbegaafd zijn?

IHBVHoogbegaafd en dan…

Wat betekent dat nu, hoogbegaafd zijn?

Vaak komen mensen er pas op volwassen leeftijd achter dat ze (mogelijk) hoogbegaafd zijn. Er gaat dan een heel nieuwe en misschien zelfs wel verwarrende wereld open. Op deze avond geven we een inleiding in de huidige kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Ook zal er veel aandacht zijn voor ervaringen van de aanwezigen. Enkele vragen die aan bod zullen komen: Welke gevoelens ervaar je of heb je ervaren toen je ontdekte dat je (mogelijk) hoogbegaafd bent? Ervaar je een kloof in de omgang met anderen? Hoe ga je positief om met je hoogbegaafdheid?

Noks Nauta (arts, psycholoog en bestuurslid van het IHBV. Zij houdt zich sinds 2000 bezig met hoogbegaafde volwassenen en schreef diverse boeken en artikelen) en Pauline Coret (KernTalenten analist bij KernKompas en coördinator HB-café Delft) zullen deze avond inhoudelijk begeleiden. Naast de theorie zullen zij ook zorgen voor opdrachten die uitnodigen tot interactie met de andere aanwezigen.

Het HB-café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam).

Op 15 april as. gaan de deuren van het HB-café om 18.30 open. Het inhoudelijke deel duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Tot 23.00 uur kan men dan (eventueel onder het genot van een drankje) met elkaar napraten. De entreeprijs bedraagt, inclusief koffie en thee, 17,50 euro per persoon.

Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen.

5 april kennismakingsworkshop Zwolle (gratis)

HB-trainingen organiseert vier keer per jaar een gratis kennismakingsworkshop. In deze workshop geven we uitleg over hoogbegaafdheid bij volwassenen:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Hoe ga je om met je eigen hoogbegaafdheid?
  • Wat kun je doen om je verder te ontwikkelen?

Voor wie?  Voor snelle denkers, die zich herkennen in veel van deze kenmerken.

Vanaf 19:00 uur. Meer informatie en aanmelden…

Joyah music organiseert muzikale activiteiten voor week van de hoogbegaafdheid

logo JoyahVrijdag 11 maart begint de week van de hoogbegaafdheid. Een week waarin er in het hele land activiteiten worden georganiseerd voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en professionals die werkzaam zijn in de begeleiding van deze jonge talenten. Omdat muziek op veel gebieden een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van kinderen organiseert Joyah music in de week van de hoogbegaafdheid een 2-tal activiteiten.

Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen organiseren zij een workshop muziek, waarin de kinderen kennis kunnen maken met 3 instrumentgroepen: je stem, slagwerk en toetsen. De workshop wordt gegeven door Arian van der Mark, werkzaam als docent en muziektherapeut (met hoogbegaafdheid als specialisatie) voor Joyah music.

Voor ouders, professionals en andere geïnteresseerden organiseren ze een lezing met als thema: Hoogbegaafdheid en muziektherapie. Ook deze lezing wordt door Arian verzorgd. Als muziektherapeut heeft hij zich in zijn afstudeerscriptie gericht op de vraag of hoogbegaafde kinderen baat kunnen hebben bij muziektherapie. In zijn lezing vertelt hij iets over het vak van de muziektherapeut en over zijn afstudeeronderzoek.

Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen is vooraf reserveren wenselijk. Dit kan door u aan te melden via het mailadres joyahmusic@gmail.com.  joyahmusic.nl

wIQend 15 t/m 17 april voor hoogbegaafden

logo-wIQendAl jaren wordt in het derde weekend van april een weekend in het teken van hoogbegaafdheid georganiseerd in Beers (nabij Cuijk) voor hoogbegaafden van alle leeftijden. Ook in 2016 vindt het evenement weer plaats op Landgoed de Barendonk van 15 t/m 17 april.

Tijdens het wIQend is er een vrijblijvend te volgen programma voor kinderen, tieners (voortgezet onderwijs) en volwassenen (voor zichzelf en in de rol als ouder). Iedereen die zichzelf of een familielid herkent in de kenmerken van hoogbegaafdheid is van harte welkom. Kijk op ​www.wiqend.nl voor meer informatie over deelname.
​Stuur dit bericht zeker ook door naar​ bekenden van je, wanneer zij ook in de doelgroep vallen.

namens de Stichting IQonnect, groet, Rianne van de Ven

18-03-2016 HB-Café Zwolle. Het Delphi-model: wat betekent het voor jou?

IHBVTijdens dit HB-Café gaan we aan de slag met het Delphi-model. Het Delphi-model is een positieve omschrijving van hoogbegaafdheid, die de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen voor het IHBV en voor professionals die zich richten op het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen. Het Delphi- model onderscheidt – naast een hoog ontwikkelde intelligentie – kenmerken als gedrevenheid, creativiteit en vaak ook een zekere mate van hoogsensitiviteit. Tijdens de avond onderzoeken we in hoeverre we ons herkennen in deze eigenschappen van hoogbegaafdheid en op welke wijze het Delphi-model een verrijking van ons leven kan zijn.
Leiding van de avond: Arja Roozemond, coach voor individuele counseling/relatiebegeleiding/meditatieles en trainer bij hb-trainingen.nl
Voor info en aanmelden: www.ihbv.nl

Open HB Huiskamer woensdag 16 maart Amsterdam

logo-weekvdhb-2016-1024x1024De Open HB Huiskamer is op woensdag 16 maart van 12.00 tot 15.00 uur. Het vaste adres: Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam. Om 12.15 geef ik een korte presentatie over hoogbegaafdheid bij volwassenen, aan de hand van vragen die mij daarover vaak gesteld worden. Verder zoals altijd: ontmoeting, informatie en gezelligheid. Met boekentafel, iets lekkers bij de koffie of thee, en wat gezelschapsspellen. Meer over de maandelijkse HB Huiskamer: www.kantlijn.net
Deze Open editie van de HB Huiskamer is er voor iedereen die zich afvraagt: “waarom is zo’n Huiskamer er eigenlijk?”, of: “wat doen die mensen met elkaar?” of: “heb ik daar iets mee te maken?” Kom het zelf bekijken, beluisteren en stel je vragen. Buurtbewoners, HuisvandeWijk-bezoekers, medewerkers (al dan niet betaald) van Combiwel en andere zorg- en welzijnsinstellingen, beleidsmakers en andere geïnteresseerde Amsterdammers: allemaal welkom! En natuurlijk ook iedereen die de HB Huiskamer de afgelopen jaren bezocht heeft.

Entree is gratis. Aanmelding is niet nodig, maar mag wel, bij voorkeur via e-mail of sms.

Vanaf 13.00 biedt Hubertien Vendel, een van de regelmatige bezoekers van de HB Huiskamer, een Workshop Verrassend Haken aan. Materiaal aanwezig. En wat dit nu toch te maken heeft met hoogbegaafdheid, zal tijdens de workshop duidelijk worden. Workshop gratis; materiaal tegen kostprijs verkrijgbaar. Na de starttijd binnenlopen is geen probleem. Meer weten: facebook.com/PurpleHeartCraft/

Ten slotte: doorsturen van dit mailbericht aan andere geïnteresseerden, waardeer ik zeer! Greet van den Berg.