aanmelden schoolzoeker BO Amersfoort

Beste ouder,

U zoekt beter basisonderwijs in Amersfoort voor uw hoogbegaafde kind? Dan kunt u zich nu persoonlijk en vrijblijvend aanmelden met uw e-mailadres want er zijn in Amersfoort voldoende ‘BO-schooltjes’ geplaatst op de kaart van de scholenzoekers.

U hoeft niet in Amersfoort te wonen om in te schrijven.

Het aantal persoonlijke aanmeldingen is nu 9.

U kunt u persoonlijk aanmelden via dit formulier. U krijgt dan een bevestigingsmail. Zodra er 25 ouders zich hebben aangemeld, stuur ik iedereen een mail met wat vragen. Op basis van de antwoorden kan de initiatiefnemer scholen benaderen voor passend onderwijs aan deze groep.

Een school vinden voor deze kinderen is mogelijk.
We hebben dan wel een groep van zo’n 25 kinderen nodig om de school de mogelijkheid te geven om beter onderwijs aan te gaan bieden. Zij kan dan de expertise inkopen om de hoogbegaafde leerlingen voltijds op hun manier te laten leren zodat ze de eindtermen kennen, maar wel geleerd vanuit hun denkkader.
Investeren doet een school en bestuur als zij redelijkerwijs kan aannemen dat ze meer dan voldoende leerlingen heeft om dit onderwijs aan te bieden. Het is daarmee dan ook van groot belang dat ouders zich vrijblijvend inschrijven. De school hoeft vooraf geen namen te krijgen maar de initiatiefnemer moet duidelijk kunnen maken dat die groep leerlingen er is én dat hij of zij alle leerlingen bij naam kent en weet waar zij behoefte aan hebben. Dit biedt de school zekerheid om er serieus naar te kijken. Dan zijn er goede kansen op beter onderwijs voor uw hoogbegaafde kind(eren).

Uw gegevens geef ik alleen door als u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Na deze actie worden uw gegevens direct vernietigd.

Met vriendelijke groet, Willem Wind.